„ცენზურა ზრდის ხელოვანს“

„ცენზურა ზრდის ხელოვანს“

პრესა

ლევან წულაძემ პროგრამული მნიშვნელობის სპექტაკლი დადგა, რომელიც ბევრ სიკეთეს თესავს და ბევრი ჩინოვნიკისთვის სარგებელის მომტანიც უნდა გახდეს, მთავარია ქართველი ჩინოვნიკები თეატრებში შეიტყუონ, თუნდაც ლევან წულაძის ამ სპექტაკლზე, რომელიც აპრიორი მათ მიერ თეატრალური ხელოვნების შეყვარების მიზეზი გახდება.

ლაშა ჩხარტიშვილი